தமிழ் நூல்களை இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்ய!

இணணயத்தில் சிறந்த தமிழ் நூல்களுக்கான சுட்டிகள் இன்று http://www.crispinfo.info/ -இல் வழங்கபட்டுள்ளது.
அனைவர்க்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு  நல்வாழ்த்துக்கள்!

 

இங்கே தொடுகப்பட்ட அனைத்து சுட்டிகளும் பல தமிழ் நூல்களை கொண்டுள்ளது. இணையத்தில் தமிழ் நூல்களை எளிதில் படிக்க விரும்புவோர் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய தளங்கள்.

PDF ஆக தரவிறக்க :-

1 .பிரபலமான நூல்களை PDF கோப்பாக தரவிறக்க
http://www.tamilcube.com/res/tamil_ebooks.html
2. இதர நூல்களை தரவிறக்க
http://www.tamilcafe.net/tamilbooks.html
நூலக இணையதளங்கள் :-
3. பல்வேறு புலவர்களின் நூல்களை பார்க்க
http://library.senthamil.org/
4 . இலங்கை தமிழ் நூலகம்
http://www.noolaham.org/
 
5. சென்னை தமிழ் நூலகம்
http://www.chennailibrary.com/ebooks/ebooks.html 
6 . இணையத்தின் பொது நூலகம்
http://ta.wikibooks.org/தமிழ் நூல்களை படியுங்கள், பிறருற்கும் பரிந்துரை செய்யுங்கள்.
7. பல்வேறு புலவர்களின் நூல்களை பார்க்க
*சுட்டிகள் இந்த வலைபூவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.
பயன்படுத்தி பாருங்கள் ! கருத்துகளை கூறுங்கள்!

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven − = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>